Opleiding

8 februari 2019

Constructief ontwerpen voor robuustheid

De inhoud van deze opleiding

Let op: Dit is een opleiding georganiseerd door de UGent en gaat door van 19 februari 2019 tot en met 15 mei 2019.

 

Constructies ontwerpen voor robuustheid vormt een hedendaagse uitdaging. Belastingen ten gevolge van een bomaanslag, gasexplosie, voertuigimpact en vele andere accidentele situaties vormen een zware belasting voor bouwkundige constructies. Ze vereisen een adequaat ontwerp teneinde voortschrijdende instorting en de daarmee gepaard gaande menselijke slachtoffers en zware economische gevolgen te vermijden.

 

Er kunnen een aantal constructieve maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat de constructie stand houdt tijdens zulke uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld de creatie van een zogenaamde 'tweede draagweg'.

 

In deze opleiding wordt het concept robuustheid uitgelegd aan de hand van een aantal bekende voorbeelden en worden mogelijke constructieve maatregelen besproken, enerzijds conceptueel en anderzijds aan de hand van normrichtlijnen waarvan de achtergrond eveneens wordt toegelicht. De aangereikte ontwerpconcepten worden vervolgens toegepast op praktische voorbeelden. Ook worden recente ontwikkelingen op het gebied van ontwerp voor robuustheid uiteengezet en wordt een overzicht gegeven van recente en toekomstige normontwikkelingen.

 

Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Gent en Universiteit Luik. De lessen worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven.

Doelpubliek

De opleiding is bedoeld voor alle actoren betrokken bij het ontwerp van bouwkundige constructies, waaronder:

 

 • Personeel van ingenieurs- en architectenbureaus betrokken bij de studie en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur;
 • Personeel van studiebureaus of onderzoekscentra, gespecialiseerd in het ondersteunen van het ontwerp- en bouwproces;
 • Technische raadgevers van controleorganismen;
 • Personeel van overheidsdiensten, zowel in federale als in regionale overheden waar het opvolgen van bouwprojecten tot de bevoegdheden behoren;
 • Technische raadgevers van verzekeringsmaatschappijen;
 • Medewerkers van algemene aannemingsfirma's;
 • Medewerkers van onderzoekscentra.

 

Een voorkennis met betrekking tot constructief ontwerp van gebouwen strekt tot aanbeveling, maar de modules 1 en 3 zijn eveneens geschikt voor een bredere groep aan geïnteresseerden.

 

U ontvangt een getuigschrift indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijbehorende examen.

Lesgevers

Wetenschappelijk Coördinator

Prof. dr. ir-arch. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent

 

Lesgevers

 • Dr. ir. Wouter Botte, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • Prof. dr. ir. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies , Universiteit Gent
 • ir. Albin Cornil, Bureau Greisch, België
 • Ass. prof. dr. ir. Jean-François Demonceau, Departement ArGEnCo, Universiteit Luik
 • ir. Didier Droogné, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • ir. Alain Dumortier, Bureau Greisch, België
 • Prof. dr. ir. Jean-Pierre Jaspart, Departement ArGEnCo, Universiteit Luik
 • Majoor dr. ir. David Lecompte, Koninklijke Militaire School, Brussel
 • ir. Tom Molkens, StuBeCo, België

Meer informatie


Lees ook

Sectornieuws

9 augustus 2019

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

lees meer

Samenleving

2 augustus 2019

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

lees meer

Sectornieuws

5 juli 2019

Welke toekomstige trends zullen belangrijk zijn voor onze sector?

ORI is al jarenlang een actief lid van EFCA, de European Federation of Engineering Consultancy Associations. Eén van de meest recente publicaties die in mei 2019 zijn tweede editie kent, is het rapport rond de ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’.

lees meer