Opleiding

8 februari 2019

Constructief ontwerpen voor robuustheid

De inhoud van deze opleiding

Let op: Dit is een opleiding georganiseerd door de UGent en gaat door van 19 februari 2019 tot en met 15 mei 2019.

 

Constructies ontwerpen voor robuustheid vormt een hedendaagse uitdaging. Belastingen ten gevolge van een bomaanslag, gasexplosie, voertuigimpact en vele andere accidentele situaties vormen een zware belasting voor bouwkundige constructies. Ze vereisen een adequaat ontwerp teneinde voortschrijdende instorting en de daarmee gepaard gaande menselijke slachtoffers en zware economische gevolgen te vermijden.

 

Er kunnen een aantal constructieve maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat de constructie stand houdt tijdens zulke uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld de creatie van een zogenaamde 'tweede draagweg'.

 

In deze opleiding wordt het concept robuustheid uitgelegd aan de hand van een aantal bekende voorbeelden en worden mogelijke constructieve maatregelen besproken, enerzijds conceptueel en anderzijds aan de hand van normrichtlijnen waarvan de achtergrond eveneens wordt toegelicht. De aangereikte ontwerpconcepten worden vervolgens toegepast op praktische voorbeelden. Ook worden recente ontwikkelingen op het gebied van ontwerp voor robuustheid uiteengezet en wordt een overzicht gegeven van recente en toekomstige normontwikkelingen.

 

Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Gent en Universiteit Luik. De lessen worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven.

Doelpubliek

De opleiding is bedoeld voor alle actoren betrokken bij het ontwerp van bouwkundige constructies, waaronder:

 

 • Personeel van ingenieurs- en architectenbureaus betrokken bij de studie en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur;
 • Personeel van studiebureaus of onderzoekscentra, gespecialiseerd in het ondersteunen van het ontwerp- en bouwproces;
 • Technische raadgevers van controleorganismen;
 • Personeel van overheidsdiensten, zowel in federale als in regionale overheden waar het opvolgen van bouwprojecten tot de bevoegdheden behoren;
 • Technische raadgevers van verzekeringsmaatschappijen;
 • Medewerkers van algemene aannemingsfirma's;
 • Medewerkers van onderzoekscentra.

 

Een voorkennis met betrekking tot constructief ontwerp van gebouwen strekt tot aanbeveling, maar de modules 1 en 3 zijn eveneens geschikt voor een bredere groep aan geïnteresseerden.

 

U ontvangt een getuigschrift indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijbehorende examen.

Lesgevers

Wetenschappelijk Coördinator

Prof. dr. ir-arch. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent

 

Lesgevers

 • Dr. ir. Wouter Botte, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • Prof. dr. ir. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies , Universiteit Gent
 • ir. Albin Cornil, Bureau Greisch, België
 • Ass. prof. dr. ir. Jean-François Demonceau, Departement ArGEnCo, Universiteit Luik
 • ir. Didier Droogné, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • ir. Alain Dumortier, Bureau Greisch, België
 • Prof. dr. ir. Jean-Pierre Jaspart, Departement ArGEnCo, Universiteit Luik
 • Majoor dr. ir. David Lecompte, Koninklijke Militaire School, Brussel
 • ir. Tom Molkens, StuBeCo, België

Meer informatie


Lees ook

Sectornieuws

18 maart 2019

TECHBIM - het standaardisatie initiatief

Techbim vzw is een standaardisatie initiatief geïnitieerd door Techlink, ORI, Confederatie Bouw en IFMA. Doelstelling is om een gemeenschappelijke, generieke, parametrische objectenbibliotheek te hosten en verder uit te bouwen.

lees meer

Sectornieuws

16 maart 2019

Nieuwe VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid

Op 15 maart 2019 werd de gloednieuwe leerstoel “Chair in Infrastructure Asset Management & Life-Cycle Planning” van de VUB en ULB officieel ingehuldigd. Leerstoelhouder is prof. dr. Elvira Haezendonck (VUB) die er samen met co-promotor prof. dr. Manuel Hensman (ULB) een nieuwe beleidsaanpak zal formuleren voor de (transport)infrastuctuur in ons land.

lees meer

Opinie

13 maart 2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

BOUWEN AAN VLAANDEREN 1/2019 - ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie voor ORI en stelt duidelijke doelen op voor de sectororganisatie.

lees meer