Business News

22 oktober 2018

ORI zet in op continuïteit voor de toekomst

De heer Christophe Hautier, handelsingenieur, start in oktober als directeur bij ORI. Anya De Bie, secretaris-generaal, zal hem coachen en wegwijs maken in de complexe omgeving waarbinnen de sector van de advies- en ingenieursbureaus actief is. Hij zal geïntroduceerd worden binnen het netwerk van zowel private als overheidsorganisaties.

 

Communicatie met zowel de leden als de buitenwereld is één van de belangrijkste taken van de nieuwe directeur evenals de verdere uitbouw van de website, het extranet en het netwerk op sociale media.

Hij zal trekker zijn van de overlegplatformen (communities) bij ORI en de vinger aan de pols houden bij de leden om snel in te spelen op hun behoeften en probleemoplossend te werken. Het doel is dan ook de bewustmaking van het belang van de sector van de ingenieursbureaus en het in de kijker stellen van de toegevoegde waarde aan alle belanghebbenden, politieke en administratieve verantwoordelijken, klanten en actoren uit de sector.

In de communities worden projecten uitgewerkt, die het imago verhogen en de toegevoegde waarde van de advies- en ingenieursbureaus verbeteren. Er zullen communities worden opgestart die maatschappelijk relevant en belangrijk zijn voor de leden.

De focus zal hierbij liggen op innovatie, digitalisering en faire contractvoorwaarden.

De nieuwe directeur staat voor een grote uitdaging in een snel veranderende wereld. Zijn enthousiasme, gedrevenheid en positieve ingesteldheid zorgen ervoor dat de raad van bestuur alle vertrouwen in hem stelt.


Lees ook

Business News

17 januari 2019

New name for The Swedish Federation of Consulting Engineers and Architects

The Swedish Federation of Consulting Engineers and Architects is the common trade and employers´ association for Sweden’s architects, building and engineering consultancies, set up within the Almega Business Service Associations.

lees meer

Business News

18 december 2018

Five steps to improve public procurement and help reach targets for climate change

The December 2018 issue of The Voice of EFCA which focuses on the need to raise the importance of lifecycle cost over simple cost of construction which has been recognised in the 2014 European Public Procurement Directive.

lees meer

Business News

18 december 2018

The “Blueprint” project for the construction sector

The “Blueprint” initiative is a new framework for strategic cooperation on skills in specific economic sectors.

lees meer