Businessnews & Newsflashes

22 oktober 2018

ORI zet in op continuïteit voor de toekomst

De heer Christophe Hautier, handelsingenieur, start in oktober als directeur bij ORI. Anya De Bie, secretaris-generaal, zal hem coachen en wegwijs maken in de complexe omgeving waarbinnen de sector van de advies- en ingenieursbureaus actief is. Hij zal geïntroduceerd worden binnen het netwerk van zowel private als overheidsorganisaties.

 

Communicatie met zowel de leden als de buitenwereld is één van de belangrijkste taken van de nieuwe directeur evenals de verdere uitbouw van de website, het extranet en het netwerk op sociale media.

Hij zal trekker zijn van de overlegplatformen (communities) bij ORI en de vinger aan de pols houden bij de leden om snel in te spelen op hun behoeften en probleemoplossend te werken. Het doel is dan ook de bewustmaking van het belang van de sector van de ingenieursbureaus en het in de kijker stellen van de toegevoegde waarde aan alle belanghebbenden, politieke en administratieve verantwoordelijken, klanten en actoren uit de sector.

In de communities worden projecten uitgewerkt, die het imago verhogen en de toegevoegde waarde van de advies- en ingenieursbureaus verbeteren. Er zullen communities worden opgestart die maatschappelijk relevant en belangrijk zijn voor de leden.

De focus zal hierbij liggen op innovatie, digitalisering en faire contractvoorwaarden.

De nieuwe directeur staat voor een grote uitdaging in een snel veranderende wereld. Zijn enthousiasme, gedrevenheid en positieve ingesteldheid zorgen ervoor dat de raad van bestuur alle vertrouwen in hem stelt.


Lees ook

Businessnews & Newsflashes

22 oktober 2018

ORI zet in op continuïteit voor de toekomst

De heer Christophe Hautier, handelsingenieur, start in oktober als directeur bij ORI. Hij zal geïntroduceerd worden binnen het netwerk van zowel private als overheidsorganisaties.

lees meer

Businessnews & Newsflashes

15 oktober 2018

Gebruik van de nieuwe normen – overgangsmaatregelen grondverzet

Bij het nazicht van technische verslagen in het kader van haar conformverklaringen, houdt de Grondbank nu reeds rekening met de nieuwe normen die vanaf 1 april 2019 óf ten laatste na de overgangsperiode van kracht zullen zijn.

lees meer

Businessnews & Newsflashes

11 september 2018

InvestEU program : the Committee on Transport and Tourism unveiled its draft opinion

The Committee tabled their draft opinion on the new financial instrument on 04.09.2018. The Committee strongly supports the need of investments in sustainable and digital infrastructure.

lees meer