Sectornieuws

22 oktober 2018

ORI zet in op continuïteit voor de toekomst

De heer Christophe Hautier, handelsingenieur, start in oktober als directeur bij ORI. Anya De Bie, secretaris-generaal, zal hem coachen en wegwijs maken in de complexe omgeving waarbinnen de sector van de advies- en ingenieursbureaus actief is. Hij zal geïntroduceerd worden binnen het netwerk van zowel private als overheidsorganisaties.

 

Communicatie met zowel de leden als de buitenwereld is één van de belangrijkste taken van de nieuwe directeur evenals de verdere uitbouw van de website, het extranet en het netwerk op sociale media.

Hij zal trekker zijn van de overlegplatformen (communities) bij ORI en de vinger aan de pols houden bij de leden om snel in te spelen op hun behoeften en probleemoplossend te werken. Het doel is dan ook de bewustmaking van het belang van de sector van de ingenieursbureaus en het in de kijker stellen van de toegevoegde waarde aan alle belanghebbenden, politieke en administratieve verantwoordelijken, klanten en actoren uit de sector.

In de communities worden projecten uitgewerkt, die het imago verhogen en de toegevoegde waarde van de advies- en ingenieursbureaus verbeteren. Er zullen communities worden opgestart die maatschappelijk relevant en belangrijk zijn voor de leden.

De focus zal hierbij liggen op innovatie, digitalisering en faire contractvoorwaarden.

De nieuwe directeur staat voor een grote uitdaging in een snel veranderende wereld. Zijn enthousiasme, gedrevenheid en positieve ingesteldheid zorgen ervoor dat de raad van bestuur alle vertrouwen in hem stelt.


Lees ook

Sectornieuws

18 maart 2019

TECHBIM - het standaardisatie initiatief

Techbim vzw is een standaardisatie initiatief geïnitieerd door Techlink, ORI, Confederatie Bouw en IFMA. Doelstelling is om een gemeenschappelijke, generieke, parametrische objectenbibliotheek te hosten en verder uit te bouwen.

lees meer

Sectornieuws

16 maart 2019

Nieuwe VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid

Op 15 maart 2019 werd de gloednieuwe leerstoel “Chair in Infrastructure Asset Management & Life-Cycle Planning” van de VUB en ULB officieel ingehuldigd. Leerstoelhouder is prof. dr. Elvira Haezendonck (VUB) die er samen met co-promotor prof. dr. Manuel Hensman (ULB) een nieuwe beleidsaanpak zal formuleren voor de (transport)infrastuctuur in ons land.

lees meer

Opinie

13 maart 2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

BOUWEN AAN VLAANDEREN 1/2019 - ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie voor ORI en stelt duidelijke doelen op voor de sectororganisatie.

lees meer