Businessnews & Newsflashes

15 oktober 2018

Gebruik van de nieuwe normen – overgangsmaatregelen grondverzet

Opgelet : de overgangsmaatregelen zijn enkel van toepassing voor technische verslagen die vóór 1 april 2019 werden ingediend bij een erkende bodembeheerorganisatie. Daarna moeten de analyseresultaten altijd aan de nieuwe normen worden getoetst.

We onderscheiden 3 periodes waarin de bodemmaterialen worden gebruikt :

  • Voor gebruik van bodemmaterialen vóór 1 april 2019 moeten de oude normen toegepast worden.
  • Voor gebruik van bodemmaterialen tussen 1 april 2019 en 31 december 2019 mag men nog de oude normen hanteren, op voorwaarde dat het technisch verslag was ingediend vóór 1 april 2019. Indien gewenst mag de erkende bodemsaneringsdeskundige de analyseresultaten hertoetsen aan de nieuwe normen.
  • Voor gebruik van bodemmaterialen na 31 december 2019 mogen uitsluitend de nieuwe normen worden gehanteerd.

 


Lees ook

Businessnews & Newsflashes

22 oktober 2018

ORI zet in op continuïteit voor de toekomst

De heer Christophe Hautier, handelsingenieur, start in oktober als directeur bij ORI. Hij zal geïntroduceerd worden binnen het netwerk van zowel private als overheidsorganisaties.

lees meer

Businessnews & Newsflashes

15 oktober 2018

Gebruik van de nieuwe normen – overgangsmaatregelen grondverzet

Bij het nazicht van technische verslagen in het kader van haar conformverklaringen, houdt de Grondbank nu reeds rekening met de nieuwe normen die vanaf 1 april 2019 óf ten laatste na de overgangsperiode van kracht zullen zijn.

lees meer

Businessnews & Newsflashes

11 september 2018

InvestEU program : the Committee on Transport and Tourism unveiled its draft opinion

The Committee tabled their draft opinion on the new financial instrument on 04.09.2018. The Committee strongly supports the need of investments in sustainable and digital infrastructure.

lees meer