Ondernemen

15 oktober 2018

Gebruik van de nieuwe normen – overgangsmaatregelen grondverzet

Opgelet : de overgangsmaatregelen zijn enkel van toepassing voor technische verslagen die vóór 1 april 2019 werden ingediend bij een erkende bodembeheerorganisatie. Daarna moeten de analyseresultaten altijd aan de nieuwe normen worden getoetst.

We onderscheiden 3 periodes waarin de bodemmaterialen worden gebruikt :

  • Voor gebruik van bodemmaterialen vóór 1 april 2019 moeten de oude normen toegepast worden.
  • Voor gebruik van bodemmaterialen tussen 1 april 2019 en 31 december 2019 mag men nog de oude normen hanteren, op voorwaarde dat het technisch verslag was ingediend vóór 1 april 2019. Indien gewenst mag de erkende bodemsaneringsdeskundige de analyseresultaten hertoetsen aan de nieuwe normen.
  • Voor gebruik van bodemmaterialen na 31 december 2019 mogen uitsluitend de nieuwe normen worden gehanteerd.

 


Lees ook

Sectornieuws

18 maart 2019

TECHBIM - het standaardisatie initiatief

Techbim vzw is een standaardisatie initiatief geïnitieerd door Techlink, ORI, Confederatie Bouw en IFMA. Doelstelling is om een gemeenschappelijke, generieke, parametrische objectenbibliotheek te hosten en verder uit te bouwen.

lees meer

Sectornieuws

16 maart 2019

Nieuwe VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid

Op 15 maart 2019 werd de gloednieuwe leerstoel “Chair in Infrastructure Asset Management & Life-Cycle Planning” van de VUB en ULB officieel ingehuldigd. Leerstoelhouder is prof. dr. Elvira Haezendonck (VUB) die er samen met co-promotor prof. dr. Manuel Hensman (ULB) een nieuwe beleidsaanpak zal formuleren voor de (transport)infrastuctuur in ons land.

lees meer

Opinie

13 maart 2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

BOUWEN AAN VLAANDEREN 1/2019 - ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie voor ORI en stelt duidelijke doelen op voor de sectororganisatie.

lees meer