Business News

15 oktober 2018

Gebruik van de nieuwe normen – overgangsmaatregelen grondverzet

Opgelet : de overgangsmaatregelen zijn enkel van toepassing voor technische verslagen die vóór 1 april 2019 werden ingediend bij een erkende bodembeheerorganisatie. Daarna moeten de analyseresultaten altijd aan de nieuwe normen worden getoetst.

We onderscheiden 3 periodes waarin de bodemmaterialen worden gebruikt :

  • Voor gebruik van bodemmaterialen vóór 1 april 2019 moeten de oude normen toegepast worden.
  • Voor gebruik van bodemmaterialen tussen 1 april 2019 en 31 december 2019 mag men nog de oude normen hanteren, op voorwaarde dat het technisch verslag was ingediend vóór 1 april 2019. Indien gewenst mag de erkende bodemsaneringsdeskundige de analyseresultaten hertoetsen aan de nieuwe normen.
  • Voor gebruik van bodemmaterialen na 31 december 2019 mogen uitsluitend de nieuwe normen worden gehanteerd.

 


Lees ook

Business News

17 januari 2019

New name for The Swedish Federation of Consulting Engineers and Architects

The Swedish Federation of Consulting Engineers and Architects is the common trade and employers´ association for Sweden’s architects, building and engineering consultancies, set up within the Almega Business Service Associations.

lees meer

Business News

18 december 2018

Five steps to improve public procurement and help reach targets for climate change

The December 2018 issue of The Voice of EFCA which focuses on the need to raise the importance of lifecycle cost over simple cost of construction which has been recognised in the 2014 European Public Procurement Directive.

lees meer

Business News

18 december 2018

The “Blueprint” project for the construction sector

The “Blueprint” initiative is a new framework for strategic cooperation on skills in specific economic sectors.

lees meer