Sectornieuws

9 augustus 2019

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zijn informatie over de infrastructuur op het openbaar domein gestandaardiseerd in de AWV ObjectTypenBibliotheek (OTL), terug te vinden op data.vlaanderen.be onder het Thema Wegen en Verkeer.

 

Het is een objecttypenbibliotheek van alle wegeninfrastructuurobjecten door AWV beheerd. Elk object heeft een eenduidige definitie, een aantal gedefinieerde eigenschappen en relaties. Datzelfde OTL vormt ook de basis voor de BIM-modellen die tijdens de studie en uitvoering van projecten wordt opgebouwd, zodat die modellen perfect te integreren zijn in het AWV Master Data Model na oplevering van de infrastructuur.

 

Hiermee geeft AWV de nodige richting aan de sector zodat de BIM-verwachtingen en informatiebehoefte van AWV duidelijk zijn voor ingenieursbureaus, aannemers of andere projectpartners. Door verwachtingen gedetailleerd op te nemen in de omschrijving van opdrachten of bestekken, wordt de effort van projectpartners afgestemd op de noden van het project en op de noden van de Vlaamse Overheid voor het latere beheer en onderhoud.  Het objectief is dat deze kerndata vlot hergebruikt kan worden door alle belanghebbenden.

 

Door eenduidige definities te publiceren die leesbaar zijn door zowel mensen als computers zorgt AWV voor herbruikbare informatie over softwaresystemen heen die vlot kan gecombineerd worden met andere waardevolle gegevensbronnen. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Informatie Vlaanderen die AWV ondersteunt bij het ontwikkelen van een erkende standaard via het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO). 

 

OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Het is een programma waarin overheden in Vlaanderen inzetten op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere begrijpbaarheid en vindbaarheid van informatie en dienstverlening. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken en/of hergebruiken. De publieke diensten aan burgers en ondernemers in Vlaanderen worden ondersteund door verschillende gespecialiseerde toepassingen van verschillende softwareleveranciers. 

 

De AWV OTL wordt gepubliceerd via data.vlaanderen.be, meer bepaald onder het Thema Wegen en Verkeer. Data.Vlaanderen.be biedt toegang tot de standaarden, informatiemodellen, tools en documentatie die gebruikers in staat stellen aan de slag te gaan met data en deze te informeren over de gestructureerde manier waarop die kan uitgewisseld worden. 

 

Meer lezen: AWV

Ga naar data.vlaanderen.be


Lees ook

Sectornieuws

9 augustus 2019

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

lees meer

Samenleving

2 augustus 2019

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

lees meer

Sectornieuws

5 juli 2019

Welke toekomstige trends zullen belangrijk zijn voor onze sector?

ORI is al jarenlang een actief lid van EFCA, de European Federation of Engineering Consultancy Associations. Eén van de meest recente publicaties die in mei 2019 zijn tweede editie kent, is het rapport rond de ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’.

lees meer