Persbericht

13 juni 2019

Onze sector speelt een belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

Zoals we allemaal weten, hebben de industrialisatie en menselijke activiteiten overal ter wereld geleid tot stijgende temperaturen en onvoorspelbare weerpatronen. De gevolgen hiervan hebben een impact op onze economieën, voedsel- en watervoorziening, gezondheid, biodiversiteit, zeespiegel en nog zoveel meer. Als we niet snel concrete maatregelen nemen, zullen de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan niet alleen verergeren, maar volgens sommige bronnen zelfs ons voortbestaan in gevaar brengen.

 

Voor België zal de impact van de klimaatverandering zeer duidelijk voelbaar zijn door zijn geografische ligging aan de Noordzee, zijn talrijke rivieren en zijn hoge bevolkingsdichtheid. De hoge mate van bodemafdekking leidt nu al tot overstromingen en droogte.

We zien steeds meer maatschappelijke betrokkenheid en mensen die oproepen tot actie. De recente demonstraties zijn daar een bewijs van. Toch is België relatief traag als het aankomt op concrete maatregelen. Veel Belgische advies- en ingenieursbureaus hebben evenwel wereldwijd erkende ervaring in het ontwerpen van oplossingen voor klimaatmatiging en -adaptatie.

 

Om beleidsmakers en belangrijke stakeholders te ondersteunen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen die zowel in de NECP voor België als in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd, organiseert de vereniging van advies- en ingenieursbureaus, ORI, op donderdag 13 juni een conferentie die in teken zal staan van de klimaatverandering. ORI presenteert er samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren. Deze bijdragen variëren van het verschaffen van kennis en technologieën ter ondersteuning van een geïnformeerde beleidsvorming in de openbare en particuliere sector tot het ontwerpen van oplossingen en strategieën om de overgang naar een koolstofarme, klimaatbestendige samenleving en economie te versnellen en de effecten van de klimaatverandering te beperken.

 

De ORI-conferentie 2019 vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 van 18 tot 22 uur in het VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel, waarbij professor Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) en VUB-rector Caroline Pauwels aan het woord komen.


Lees ook

Sectornieuws

9 augustus 2019

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

lees meer

Samenleving

2 augustus 2019

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

lees meer

Sectornieuws

5 juli 2019

Welke toekomstige trends zullen belangrijk zijn voor onze sector?

ORI is al jarenlang een actief lid van EFCA, de European Federation of Engineering Consultancy Associations. Eén van de meest recente publicaties die in mei 2019 zijn tweede editie kent, is het rapport rond de ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’.

lees meer