Persbericht

13 juni 2019

Onze sector speelt een belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

Zoals we allemaal weten, hebben de industrialisatie en menselijke activiteiten overal ter wereld geleid tot stijgende temperaturen en onvoorspelbare weerpatronen. De gevolgen hiervan hebben een impact op onze economieën, voedsel- en watervoorziening, gezondheid, biodiversiteit, zeespiegel en nog zoveel meer. Als we niet snel concrete maatregelen nemen, zullen de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan niet alleen verergeren, maar volgens sommige bronnen zelfs ons voortbestaan in gevaar brengen.

 

Voor België zal de impact van de klimaatverandering zeer duidelijk voelbaar zijn door zijn geografische ligging aan de Noordzee, zijn talrijke rivieren en zijn hoge bevolkingsdichtheid. De hoge mate van bodemafdekking leidt nu al tot overstromingen en droogte.

We zien steeds meer maatschappelijke betrokkenheid en mensen die oproepen tot actie. De recente demonstraties zijn daar een bewijs van. Toch is België relatief traag als het aankomt op concrete maatregelen. Veel Belgische advies- en ingenieursbureaus hebben evenwel wereldwijd erkende ervaring in het ontwerpen van oplossingen voor klimaatmatiging en -adaptatie.

 

Om beleidsmakers en belangrijke stakeholders te ondersteunen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen die zowel in de NECP voor België als in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd, organiseert de vereniging van advies- en ingenieursbureaus, ORI, op donderdag 13 juni een conferentie die in teken zal staan van de klimaatverandering. ORI presenteert er samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren. Deze bijdragen variëren van het verschaffen van kennis en technologieën ter ondersteuning van een geïnformeerde beleidsvorming in de openbare en particuliere sector tot het ontwerpen van oplossingen en strategieën om de overgang naar een koolstofarme, klimaatbestendige samenleving en economie te versnellen en de effecten van de klimaatverandering te beperken.

 

De ORI-conferentie 2019 vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 van 18 tot 22 uur in het VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel, waarbij professor Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) en VUB-rector Caroline Pauwels aan het woord komen.


Lees ook

Persbericht

13 juni 2019

Onze sector speelt een belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

ORI presenteert samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren.

lees meer

Sectornieuws

7 juni 2019

Laura Molinari zal vanaf 1 september werken voor de nieuwe VUB-ULB leerstoel

Laura Molinari (laatstejaars Solvay VUB) zal vanaf 1 september doctoreren en werken voor de VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid.

lees meer

Sectornieuws

3 juni 2019

Verplichte BA-verzekering voor advies- en ingenieursbureaus

Het wetsvoorstel m.b.t. de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector werd in de ministerraad goedgekeurd. Deze wet treedt in voege op 1 juli 2019. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

lees meer