Sectornieuws

3 juni 2019

Verplichte BA-verzekering voor advies- en ingenieursbureaus

Het wetsvoorstel m.b.t. de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector werd in de ministerraad goedgekeurd. Deze wet treedt  in voege op 1 juli 2019. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

 

Via deze link vindt u het persbericht van 27 april over dit onderwerp. Als bijlage bezorgen we u ook het recente persbericht van het kabinet van minister Ducarme en het wetsvoorstel.

 

Deze (voorstel van) wet breidt de verzekeringsverplichting uit van architecten en landmeters naar alle intellectuele dienstverleners in de bouwsector zoals o.a. certificeerders, ingenieurs, projectmanagers, adviesbureaus of auditors.

 

Concreet betekent dit dat alle aannemers in de bouwsector vanaf 1 juli minstens 1.500.000 € voor lichamelijk letsel en 500.000 € voor materiële en immateriële schade moeten verzekeren.

 

Deze nieuwe verplichting vormt een aanvulling op de reeds bestaande verplichting voor ontwerpbureaus en aannemers om hun tienjarige verantwoordelijkheid voor residentiële projecten te waarborgen (wet van 31 mei 2017).

 

NB De (nieuwe) kosten van deze verzekering maken voortaan deel uit van de algemene kosten van de consultant engineer en moeten daarom in hun verkoopprijzen worden opgenomen.


Lees ook

Persbericht

13 juni 2019

Onze sector speelt een belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

ORI presenteert samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren.

lees meer

Sectornieuws

7 juni 2019

Laura Molinari zal vanaf 1 september werken voor de nieuwe VUB-ULB leerstoel

Laura Molinari (laatstejaars Solvay VUB) zal vanaf 1 september doctoreren en werken voor de VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid.

lees meer

Sectornieuws

3 juni 2019

Verplichte BA-verzekering voor advies- en ingenieursbureaus

Het wetsvoorstel m.b.t. de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector werd in de ministerraad goedgekeurd. Deze wet treedt in voege op 1 juli 2019. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

lees meer