Sectornieuws

3 juni 2019

Verplichte BA-verzekering voor advies- en ingenieursbureaus

Het wetsvoorstel m.b.t. de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector werd in de ministerraad goedgekeurd. Deze wet treedt  in voege op 1 juli 2019. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

 

Via deze link vindt u het persbericht van 27 april over dit onderwerp. Als bijlage bezorgen we u ook het recente persbericht van het kabinet van minister Ducarme en het wetsvoorstel.

 

Deze (voorstel van) wet breidt de verzekeringsverplichting uit van architecten en landmeters naar alle intellectuele dienstverleners in de bouwsector zoals o.a. certificeerders, ingenieurs, projectmanagers, adviesbureaus of auditors.

 

Concreet betekent dit dat alle aannemers in de bouwsector vanaf 1 juli minstens 1.500.000 € voor lichamelijk letsel en 500.000 € voor materiële en immateriële schade moeten verzekeren.

 

Deze nieuwe verplichting vormt een aanvulling op de reeds bestaande verplichting voor ontwerpbureaus en aannemers om hun tienjarige verantwoordelijkheid voor residentiële projecten te waarborgen (wet van 31 mei 2017).

 

NB De (nieuwe) kosten van deze verzekering maken voortaan deel uit van de algemene kosten van de consultant engineer en moeten daarom in hun verkoopprijzen worden opgenomen.


Lees ook

Sectornieuws

9 augustus 2019

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

lees meer

Samenleving

2 augustus 2019

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

lees meer

Sectornieuws

5 juli 2019

Welke toekomstige trends zullen belangrijk zijn voor onze sector?

ORI is al jarenlang een actief lid van EFCA, de European Federation of Engineering Consultancy Associations. Eén van de meest recente publicaties die in mei 2019 zijn tweede editie kent, is het rapport rond de ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’.

lees meer